Informationen nedan är hämtad från SSRK´s hemsida. Vi följer dessa rekommendationer.

 

Från SKK till SKKs klubbar 1 februari 2021

Centralstyrelsen har vid sitt möte den 29 januari sett över och beslutat om uppdaterade Covid-restriktioner enligt nedan.

Klubbverksamhet i SKK-organisationen
Detta gäller till dess att myndighet beslutar om att ändra gränsen om 8 (åtta) personer för antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. När det sker kommer SKK att ta ett nytt beslut.

  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
  • Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Ytterligare information finns på www.skk.se