logga                  logga                     logga

              

          Kallelse till  sektionsmöte för FRK Östergötland

                                    Datum: Torsdag 11 februari 2021

                                        Tid: kl 18.30

Mötet kommer att hållas digitalt via mötesverktyget Teams, pga rådande restriktioner gällande pågående pandemi.

För att kunna delta på mötet behöver du ha tillgång till en dator eller telefon som har fungerande kamera och mikrofon samt att din mailadress finns uppdaterad i vårt medlemsregister. Samtliga medlemmar kommer även att kallas via mail.

Du måste anmäla dig för att kunna delta.

 

Anmälan till mötet sker via mail till Camilla Svensson mail:  camsve71@gmail.com  senast den 4 februari 2021

Vidare anvisningar för hur man ansluter sig till mötet samt möteshandlingar kommer efter anmälningstidens utgång att skickas till dem som anmält sig till mötet.

 

Styrelsen FRK Östergötland